Imamo veliki broj pomoćne opreme za građevisnke projekte koje koristimo za sopstvene svrhe, ali ih i iznajmljujemo na zahtev.

Oplate

Čelične oplata zidova – tip Feresin

Aluminijumska oplata kružnih stubova – tip Noe

Oplata ploča tip Feresin – padajuća glava

Oplata ploče – pocinkovani podupirač I = 2,0 – 4m

Oplata ploče – pocinkovani podupirač I = 2,50 – 5m

Cevasta skela

Ramovska skela – tip Pletac